گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه 31 شهریور 1399
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقويم آموزشي

 

اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه سوم 1398  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

 

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

 

 جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

 

 البرز

 همدان

مازندران

 يزد

 اردبيل

هرمزگان

 خراسان شمالي

 زنجان

 بوشهر

 ايلام

 قزوين

 لرستان

آذربايجان شرقي

 کاشان

 قم

 مرکزي

اصفهان

 کرمان

 خراسان رضوي

 تهران

 فارس

 کرمانشاه

 سيستان و بلوچستان

 کردستان

 گيلان

 خوزستان

 خراسان جنوبي

 سمنان

 گلستان

 کهگيلويه و بوير احمد

 آذربايجان غربي

 چهارمحال و بختياري

 

 

اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه اول 1398  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

 

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

 

 جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

 

 البرز

 همدان

مازندران

 يزد

 اردبيل

هرمزگان

 خراسان شمالي

 زنجان

 بوشهر

 ايلام

 قزوين

 لرستان

آذربايجان شرقي

 کاشان

 قم

 مرکزي

اصفهان

 کرمان

 خراسان رضوي

 تهران

 فارس

 کرمانشاه

 سيستان و بلوچستان

 کردستان

 گيلان

 خوزستان

 خراسان جنوبي

 سمنان

 گلستان

 کهگيلويه و بوير احمد

 آذربايجان غربي

 چهارمحال و بختياري

 

 


 

 

 

اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه چهارم 1397  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

 

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

 

 

 

جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

 

 

 

 البرز

 همدان

مازندران

 يزد

 اردبيل

هرمزگان

 خراسان شمالي

 زنجان

 بوشهر

 ايلام

 قزوين

 لرستان

آذربايجان شرقي

 کاشان

 قم

 مرکزي

اصفهان

 کرمان

 خراسان رضوي

 تهران

 فارس

 کرمانشاه

 سيستان و بلوچستان

 کردستان

 گيلان

 خوزستان

 خراسان جنوبي

 سمنان

 گلستان

 کهگيلويه و بوير احمد

 آذربايجان غربي

 چهارمحال و بختياري

 

 اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه سوم 1397  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

 

جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

 

 البرز

 همدان

مازندران

 يزد

 اردبيل

هرمزگان

 خراسان شمالي

 زنجان

 بوشهر

 ايلام

 قزوين

 لرستان

آذربايجان شرقي

 کاشان

 قم

 مرکزي

اصفهان

 کرمان

 خراسان رضوي

 تهران

 فارس

 کرمانشاه

 سيستان و بلوچستان

 کردستان

 گيلان

 خوزستان

 خراسان جنوبي

 سمنان

 گلستان

 کهگيلويه و بوير احمد

 آذربايجان غربي

 چهارمحال و بختياري

 

 

 

آرشيو :

اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه اول 1397  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

 البرز

 همدان

مازندران

 يزد

 اردبيل

هرمزگان

 خراسان شمالي

 زنجان

 بوشهر

 ايلام

 قزوين

 لرستان

آذربايجان شرقي

 کاشان

 قم

 مرکزي

اصفهان

 کرمان

 خراسان رضوي

 تهران

 فارس

 کرمانشاه

 سيستان و بلوچستان

 کردستان

 گيلان

 خوزستان

 خراسان جنوبي

 سمنان

 گلستان

 کهگيلويه و بوير احمد

 آذربايجان غربي

 چهارمحال و بختياري

 


اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه چهارم 1396  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

 

اين تقويم براساس اعلام دفاتر حج و زيارت استان ها تهيه شده و شامل فهرست دروسي مي باشد که در سه ماهه سوم 1396  در مراکز آموزش حج و زيارت استان ها برگزار مي شود.

کارگزاران محترم جهت ثبت نام در دروس آموزشي ارائه شده مي بايست به مراکز آموزش مجري مراجعه نمايند.

جهت مشاهده تقويم آموزشي بر روي نام استان کليک نماييد.

1395/7/3
16436
دسته بندی شده در

بخش نظرات غیر فعال شده
ورود به سیستم
به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2020