گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه 1 خرداد 1397
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

مستندات

آیین نامه آموزشی کارگزاران 1388

آیین نامه آموزشی کارگزاران 1388

بسط واشاعه دانش دربين اقشار مختلف اجتماع،متناسب با ذوق،سليقه وامکانات آنها ازيک طرف وپاسخگوئي به نياز مبرم....

1391/12/12
4827
نظر شما
نام
ایمیل
متن
حاصل جمع چهار و هشت
ورود به سیستم
به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2018