گروه آموزش و پژوهش

سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه 1 خرداد 1397
سخن روز

اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد (ص)                                           آموزش هزینه نیست ، بلکه سرمایه یک سازمان است

عناوین و منابع آزمون جامع کارگزاران حج 95

عناوین و منابع آزمون جامع کارگزاران حج 95

آزمون معاونين و عوامل پذيرايي کاروان

 

جدول عناوين و منابع آزمون جامع کارگزاران حج 95

الف ) گروه معاونين کاروان هاي حج

رديف

عنوان درس

منابع آزمون

نام کتاب / جزوه

مولف / مولفان

ناشر

توضيحات

1

مکالمه عربي (4)

کتاب الحوارات 4

گروه مولف

نشر مشعر

کل کتاب

2

قوانين و مقررات عربستان

کتاب آشنايي با قوانين و مقررات کشور عربستان سعودي

دکتر يحيي معروف

نشر مشعر

فصول 1 تا 12

3

احکام و مناسک حج ( تشيع)

کتاب دروس احکام و مناسک حج

محمد حسين فلاح زاده

نشر مشعر

کل کتاب

4

1- مناسک مصور حج اهل سنت ( جزوه )

2-کتاب فلسفه احکام حج و عمره ( تأليف :محمد برقي - انتشارات محراب فکر )

 (ويژه کارگزاران اهل سنت )

1- مناسک مصور حج اهل سنت ( جزوه )

2-کتاب فلسفه احکام حج و عمره ( تأليف :محمد برقي - انتشارات محراب فکر )

1- مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري

2- محمد برقي - انتشارات محراب فکر

1- مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري ( قابل دانلود)

2- محمد برقي - انتشارات محراب فکر

1- کل جزوه

2- فصل چهارم - صفحات 83 الي 153

5

مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي

1-جزوه اخلاق حرفه اي

2-جزوه مهارت هاي ارتباطي ويژه مديران و معاونين کاروان و مجموعه 

ع. حويزاوي

قابل دانلود

 کل جزوه

6

شرح وظايف

1-جزوه شرح وظايف مديران و عوامل مجموعه هاي حج

2-جزوه مديران و عوامل اجرايي کاروان هاي حج تمتع

اداره کل کارگزاران

قابل دانلود

با توجه به تعامل کاري کارگزاران در طول عمليات حج ، تمامي کارگزاران  اعم از مديران ومعاونين و عوامل کاروان ها و مجموعه ها بايستي نسبت به شرح وظايف يکديگر اطلاع کافي داشته باشند

 7

دستورالعمل ها

 1-جزوه دستورالعمل حمل و نقل ( قسمت اول)

جزوه دستورالعمل حمل و نقل ( قسمت دوم)

2- جزوه دستورالعمل امداد

3- جزوه دستورالعمل تغذيه و تدارکات

4- جزوه دانستني هاي مسکن

 

قابل دانلود

کل جزوات

8

ارزيابي هوش (  EQ ) و درک مطلب

منبع آزاد

 

ب ) گروه عوامل پذيرايي و اجرايي

رديف

عنوان درس

منابع آزمون

نام کتاب / جزوه

مولف / مولفان

ناشر

توضيحات

1

مکالمه عربي (1)

کتاب الحوارات 1

گروه مولف

نشر مشعر

کل کتاب

2

احکام و مناسک حج ( تشيع)

کتاب دروس احکام و مناسک حج

محمد حسين فلاح زاده

نشر مشعر

کل کتاب

3

1- مناسک مصور حج اهل سنت ( جزوه )

2-کتاب فلسفه احکام حج و عمره ( تأليف :محمد برقي - انتشارات محراب فکر )

 (ويژه کارگزاران اهل سنت )

1- مناسک مصور حج اهل سنت ( جزوه )

2-کتاب فلسفه احکام حج و عمره ( تأليف :محمد برقي - انتشارات محراب فکر )

1- مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري

2- محمد برقي - انتشارات محراب فکر

1- مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري ( قابل دانلود)

2- محمد برقي - انتشارات محراب فکر

1- کل جزوه

2- فصل چهارم - صفحات 83 الي 153

4

مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي

1-جزوه اخلاق حرفه اي

2-جزوه مهارت هاي ارتباطي ويژه عوامل کاروان و مجموعه 

ع. حويزاوي

قابل دانلود

 

5

هتلداري

کتاب هتلداري در امور حج و زيارت

گروه مولفان

نشر مشعر

مولفين درزي ، سامان ، عندليب 

6

شرح وظايف

1-جزوه شرح وظايف مديران و عوامل مجموعه هاي حج

2-جزوه مديران و عوامل اجرايي کاروان هاي حج تمتع

اداره کل کارگزاران

قابل دانلود

با توجه به تعامل کاري کارگزاران در طول عمليات حج ، تمامي کارگزاران  اعم از مديران ومعاونين و عوامل کاروان ها و مجموعه ها بايستي نسبت به شرح وظايف يکديگر اطلاع کافي داشته باشند

7

دستورالعمل ها

 1-جزوه دستورالعمل حمل و نقل ( قسمت اول)

جزوه دستورالعمل حمل و نقل ( قسمت دوم)

2- جزوه دستورالعمل امداد

3- جزوه دستورالعمل تغذيه و تدارکات

4- جزوه دانستني هاي مسکن

 

قابل دانلود

کل جزوات

7

قوانين و مقررات عربستان

کتاب آشنايي با قوانين و مقررات کشور عربستان سعودي

دکتر يحيي معروف

نشر مشعر

فصول 1 تا 12

8

ارزيابي هوش (  EQ ) و درک مطلب

منبع آزاد

 

1394/9/17
10618
دسته بندی شده در

نظر شما
نام
ایمیل
متن
حاصل جمع صفر و صفر
ورود به سیستم
به نظر شما بیشترین ضعف در آموزش های ارائه شده به کارگزاران در کدامیک از موارد زیر است ؟

منابع آموزشی
اساتید و مدرسان
شیوه اجرای دوره های آموزشی
فراگیران
© All Rights Reserved 2018